Evropski univerzitet Brčko distrikt

Predstavljen Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla učenicima JU MSŠ Banovići

Učenicima JU MSŠ Banovići dana 03.04.2019. godine prezentiran je plan upisa studenata na EU “Kallos” Tuzla u akademskoj 2019/20 godini.

Univerzitet je otvoren prema javnosti gdje se želi dati moginost budućim studentima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja na studijskim programima EU “Kallos” Tuzla.

Istaknuto je na ovoj prezentaciji da ove upisne godine studentima Medicinskog fakulteta I na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program stomatologija odobren je popust od 50%, a djeci šehida I poginulih boraca besplatan upis na prvu godinu, prvog ciklusa studija.

Na ovoj prezentaciji učestvovali su učenici završnih razreda koji su postavili I određeni broj pitanja koji se odnose na uslove studiranja na ovom Univerzitetu.

Prezentaciji su prisustvovali Doc.dr Enes Mujić, Larisa Softić – Gasal, Zijad Jagodić I Prof.dr Kemal Brkić, kao I kordinator za saradnju sa srednjim školama Prof.dr Izet Banda, Dekan ekonomskog fakulteta.

Share this post

Translate »