Posjeta prof. dr Vladimira Sergejeviča Komissarova, šefa katedre za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta Lomonosov iz Moskve, sa ostalim profesorima krivičnog prava iz Ruske Federacije Osnovnom i Apelacionom sudu Brčko distrikta

Posjeta prof. dr Vladimira Sergejeviča Komissarova, šefa katedre za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta Lomonosov iz Moskve, sa ostalim profesorima krivičnog prava iz Ruske Federacije Osnovnom i Apelacionom sudu Brčko distrikta

Prof. dr Vladimir Sergejevič Komissarov, šef katedre za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta Lomonosov iz Moskve, prof. dr Vladimir Soltanovič Džhatiev, redovni profesor i šef katedre krivičnog prava na Pravnom fakultetu Ruskog državnog trgovinsko – ekonomskog fakulteta u Moskvi, prof. dr Sergey Anatoljevič Kapitonov, šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta I. Bauljin iz Eleca, prof. dr Yury Vladimirovič Golik, redovni profesor i šef katedre za krivično pravo na Ruskom državnom trgovinsko – ekonomskom univerzitetu u Moskvi, i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta I.A. Bunin u Elecu posjetili su Osnovni i Apelacioni sud Brčko distrikta.

 

Share this post

Translate »
Menu