ODRŽANA OSMA SJEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE REKTORA PRIVATNIH UNIVERZITETA / SVEUČILIŠTA

Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 22.02.2019. godine održana je osma sjednica Skupštine Asocijacije rektora privatnih univerziteta / sveučilišta, a na kojem je prije dvije godine održana i prva osnivačka skupština Asocijacije. Skupštinom je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije. Skupštini su prisustvovali članovi

Asocijacije. Pored članova Asocijcacije prisutni su bili i predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, sekretari i profesori članova Asocijacije, kao i predstavnice CRS-a (Catholic Relief Service).

Na dnevnom redu razmatrana su, pored ostalog, i pitanja koja se tiču akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegivini, finansiranja visokog obrazovanja, proširenja članstva Asocijacije, razmjene nastavnika i saradnika između članova Asocijacije, kao i učešća na predstojećem sajmu knjiga u Sarajevu.