Obavještenje za javnost 25.12.2018.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Zaštita prava pacijenata u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na građanskopravnu zaštitu i krivicu lјekara za počinjenu lјekarsku grešku, mr. Dženete Hadžić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 8.12.2018. godine do 24.12.2018. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 538-1/2018 od 25.12.2018. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 28.12.2018. godine sa početkom u 16.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.