NA EVROPSKOM UNIVERZITETU UPRILIČENA SVEČANA AKADEMIJA POVODOM VIII GODIŠNJICE RADA UNIVERZITETA

Na Evropskom univerzitetu dana 11.01.2019. godine upriličena je Svečana akademija povodom obilježavanja VIII godišnjice uspješnog rada Univerziteta. Skup je održan u Velikom amfiteatru Univerziteta, a skupu je prisustvovalo više stotina gostiju.

Prisutne je pozdravio prorektor Univerziteta akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, koji je u svom obraćanju posebno naglasio važnost svršenih studenata kojima su toga dana uručene njihove diplome. „Ubijeđen sam da ste stekli dovoljno znanja da možete biti korisni članovi ovog društva, a da će sredine u koje odlazite shvatiti da su za njihov razvoj neophodni školovani mladi ljudi, tako što ćete vi znanje koje ste ovdje stekli implementirati u bolje sutra vaših sredina“, rekao je akademik Gmajnić.

Pored toga, iznijeta je činjenica da na ovom Univerzitetu studira oko 3.000 studenata što ga svrstava među prve visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini, po broju studenata, opremljenosti Univerziteta, prostoru na kojem studiraju i borave studenti. Ovako nešto je svakako za ponos građanima Brčko distrikta. U odnosu na prošlu godinu, ove godine je upisano za 25% više studenata, što je jedinstven fenomen u Bosni i Hercegovini i dokaz da naš kvalitet prepoznaju kako studenti, tako i njihovu roditelji.

Akademik Gmajnić podsjetio je na brojna dostignuća ovog Univerziteta. Tako je napomenuo da na Univerzitetu nastavu izvodi oko 230 nastavnika i saradnika u svim zvanjima, od docenata do redovnih profesora. Jedinstveni smo i po tome što na našem Univerzitetu aktivno nastavu izvodi 9 akademika.

Evropski univerzitet broji u svojoj biblioteci oko 30.000 naslova iz različitih naučnih oblasti, a pored toga ima i bogatu izdavačku djelatnost. Naime, na Evropskom univerzitetu svjetlo dana ugledalo je 85 univerzitetskih udžbenika, čiji su autori naši profesori, a dio njih se koristi u nastavi drugih univerziteta u regionu. Na Univerzitetu izdaje se naučno-stručni časopis Evropska revija već petu godinu uzastopno, a do sada je objavljeno osam brojeva. Naš Univerzitet organizuje međunarodni naučni skup svake godine, a u aprilu ove godine održaće se sedmi po redu naučni skup na temu Modeli razvoja – iskustva drugih i naše mogućnosti. Svake godine se naučni radovi objave u 2 ili 3 toma čime dajemo značajn doprinos društvenoj zajednici. Do sada je objavljeno preko 600 naučnih i stručnih radova. Akademik Gmajnić istakao je da je naučni skup međunarodnog karaktera, a učešće u njemu uzmu naučnici iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Grčke, Rusije, Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Ukrajine, Bjelorusije, Makedonije, Ujedinjenih Arapskih Emirata – Dubai, i Katra.

No, to nije jedini način kako se odužujemo društvenoj zajednici. Evropski univerzitet, naime, ulaže u zajednicu tako što već petu akademsku godinu zaredom besplatno školuje studente na prvoj godini studija, odnosno daje jednu besplatnu godinu tokom studija na prvom ciklusu. Na taj način želimo pomoći roditeljima studenata koji uz poteškoće nastoje da pruže svojoj djeci kvalitetno školovanje i da im daju „hljeb u ruke“.

Da nismo pasivni pokazuje i to da Evropski univerzitet ima zaključene ugovore o naučnoj i poslovnoj saradnji sa 57 subjekata iz okruženja i inostranstva. Značajno je napomenuti da je među njima i čuveni Univerzitet Harvard iz Sjedinjenih američkih država, čiji Medicinski fakultet otvara istraživačku laboratoriju za medicinsku genetiku na našem Univerzitetu „Kallos“ u Tuzli, uz saradnju i podršku Instituta za neurofiziologiju iz Kelna, SR Njemačka. Rezultat ove saradnje biće, između ostalog, i posjeta i razmjena profesora ovog Univerziteta, kao i studenata, zatim bolja mogućnost naših profesora za naučno-istraživački rad i mnogo drugih beneficija.

Još jedna humana inicijativa ovog univerziteta u 2019. godini jeste osnivanje Fonda za liječenje naše bolesne djece u inostranstvu, za koji bi se izdvajao dio školarine pri upisu studenata. Na ovaj način Univerzitet bi dao svoj skroman doprinos za liječenje bolesne djece, s jedne strane, a s druge strane daje primjer i drugim subjektima lokalne zajednice za eventualno osnivanje sličnih fondova. Razlog za osnivanje ovakvog fonda jeste nastojanje da se pomogne roditeljima bolesne djece kako oni ne bi bili prinuđeni da traže milostinju od ljudi za pomoć u liječenju svoje bolesne djece.

Na Svečanoj akademiji uručene su diplome za nešto više od 100 svršenih studenata I i II ciklusa studija na svim fakultetima Univerziteta. Promovisano i troje novih doktora nauka.  Pored toga, svečano su uručene i zlatne plakete najuspješnijim studentima, pojedincima i ustanovama koji su doprinijeli razvoju nauke, kao i zahvalnice institucijama i ustanovama s kojima Univerzitet uspješno sarađuje.

Evropski univerzitet Brčko distrikt dodijelio je zahvalnice za uspješnu poslovnu saradnju Javnom preduzeću Radioteleviziji Tuzlanskog kantona, Javnom preduzeću „Radio Brčko“, a za uspješnu naučnu i poslovnu saradnju Ginekološkoj poliklinici „Korak do života“ Tuzla.

 

Profesorima i zaposlenima Univerziteta dodijeljena su sljedeća priznanja, i to:

 1. Plaketu za poseban doprinos razvoju tehničkih nauka na Evropskom univerzitetu prof. dr. Budimiru Tojagiću;
 2. Plaketu za poseban doprinos razvoju ekonomskih nauka na Evropskom univerzitetu prof. dr. Nevenki Nićin;
 3. Plaketu za poseban doprinos razvoju tehničkih nauka na Evropskom univerzitetu prof. dr. Zijadu Jagodiću;
 4. Plaketu za poseban doprinos razvoju nauka o menadžmentu na Evropskom univerzitetu prof. dr. Harizu Agiću;
 5. Plaketu za poseban doprinos razvoju ekonomskih nauka na Evropskom univerzitetu prof. dr. Anki Bulatović;
 6. Plaketu za izuzetan doprinos razvoju i promociji Evropskog univerziteta prof. dr. Izetu Bandi;
 7. Plaketu za poseban doprinos razvoju stomatologije na Evropskom univerzitetu dr. Edinu Hrštiću;
 8. Plaketu za poseban doprinos razvoju stomatologije na Evropskom univerzitetu dr. Mireli Redžić;
 9. Plaketu za poseban doprinos razvoju stomatologije na Evropskom univerzitetu dr. Edinu Kaletoviću, i
 10. Pohvalnicu Milovac Mirku za zalaganje i doprinos u radu na Evropskom univerzitetu.

Najbolji studenti nagrađeni su zlatnim plaketama, i to:

 1. Panić (Gordana) Tatjana – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Evropskom univerzitetu;
 2. Mićan (Dražen) Mihaela – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija;
 3. Petrović (Jovan) Radmila – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija;
 4. Letić (Cvijetin) Milica – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Pedagoškom fakultetu, studijski program Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole;
 5. Mijatović (Goran) Dajana – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika;
 6. Bećirović (Zaim) Velid – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Tehničkom fakultetu, studijski program Drumski saobraćaj;
 7. Sinanović (Mirzet) Adnan – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Tehničkom fakultetu, studijski program Inženjerska informatika;
 8. Milovac (Petar) Vedrana – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Pravnom fakultetu;
 9. Jahić (Nermin) Amina – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Pravnom fakultetu;
 10. Jasenčić (Izudin) Nedžad – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Ekonomskom fakultetu;
 11. Otanović (Smajl) Alma – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Ekonomskom fakultetu;
 12. Gajić (Radislav) Nikolina – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Fakultetu političkih nauka, studijski program Socijalni rad, i
 13. Fazlović (Nihad) Eldin – za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2017/18. godini na Fakultetu političkih nauka, studijski program Međunarodni odnosi i diplomatija.

Promovisana su 3 nova doktora nauka, i to:

 1. Dr. Anđa (Ljubo) Šarić – doktor matematičkih nauka

 • Rođena 02.02.1956. godine u Donjem Žabaru, opština Donji Žabar, Bosna i Hercegovina.
 • Završila Pedagošku akademiju u Tuzli 1979. godine,
 • Završila Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru 2004. godine i stekla zvanje profesora matematike i fizike.
 • Magistarsku tezu odbranila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2013. godine i stekla akademsko zvanje magistra matematičkih nauka.
 • Trenutno obavlja poslove profesora matematike i fizike u Srednjoj Medicinskoj školi u Mostaru.
 • Učesnik je naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera, a do sada je objavila nekoliko naučnih radova.

 

 

 

2. Dr. Lidija (Novak) Vučićević – doktor ekonomskih nauka

 • Završila Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu 1992. godine i stekla zvanje diplomirani ekonomista.
 • Magistarsku tezu odbranila na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu 2003. godine i stekla zvanje magistar ekonomskih nauka.
 • U svojoj radnoj karijeri od 1993. godine bavila se raznim poslovima vezanim za finansije, a od 2002. godine obavlja dužnost načelnika područne jedinice u Ministarstvu finansija Republike Srpske, Poreska uprava, PC Bijeljina, PJ Šamac.
 • Učesnik je naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera, a do sada je objavila nekoliko naučnih radova.

 

 

 

 

3. Dr. Dženeta (Zlatko) Hadžić – doktor pravnih nauka

 • Rođena 25. marta 1976. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina.
 • Završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 2001. godine i stekla stručno zvanje diplomirani pravnik.
 • Magistarsku tezu odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2012. godine i stekla akademsko zvanje magistar društvenih nauka iz područja prava.
 • U toku svoje karijere obavljala je pravne poslove u raznim državnim subjektima. Od 2007. do 2013. godine obavljala je funkciju kantonalne tužiteljice u Kantonalnom tužiteljstvu Tuzla. Potom se bavila advokaturom u vlastitom advokatskom uredu, dok nije bila imenovana za dodatnog sudiju Kantonalnog suda u Tuzli.
 • Objavila je osam naučnih i stručnih radova.