Evropski univerzitet Brčko distrikt

Ministrica Gudeljević napadnuta na sastanku predstavnika Asocijacije rektorskih privatnih univerziteta i direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak zbog unapređenja procesa akreditacije visokoškolskih institucija u Brčko distriktu BiH, kojem su prisustvovali predstavnici Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH, Asocijacije rektora privatnih univerziteta i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

Ministrica Gudeljević je u skladu s koordinirajućom ulogom Ministarstva organizirala, u duhu dobre volje, sastanak kojim je  nastojala omogućiti uvjete za dijalog koji je, prema riječima prisutnih, iz Ministarstva civilnih poslova nedostajao proteklih godina.

Već na samom početku sastanka, uz neprimjereno burnu reakciju, director Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, prof. dr. Enver Halilović je verbalno nasrnuo na ministricu Gudeljević zabranjujući joj da ga oslovljava sa „ravnatelj“ jer je ta riječ „neprihvatljiva“. Učesnici sastanka su nastojali uvjeriti direktora Halilovića da svako ima pravo upotrijebiti onu riječ koja je u duhu njegova materinjeg jezika, no, nažalost, bez ikakvog učinka. Neprimjerena retorika je nastavljena uz optužbe upućene ministrici kojom se nastojala diskreditirati u svojoj ženskoj, političkoj i poziciji stanovnika jedne države koji ima Ustavom zagarantirana prava da govori materinjim jezikom.

Uprkos neprijatnostima kojima je bila izložena, ministrica Gudeljević je sastanak privela kraju imajući u vidu činjenicu da direktor Halilović nije prethodno prisustvovao sastanku Asocijacije rektorskog skupa privatnih univerziteta smatrajući da se nastali problemi moraju pod svaku cijenu riješiti.

Na sastanku se do kraja diskutiralo o problemima u procesu akreditacije i reakreditacije visokoškolskih institucija na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i o mogućnostima za unapređenje navedenog procesa za što je direktor Halilović ustvrdio da su „obične nebuloze“ te da „na to neće odgovoriti“.

Predstavnici Asocijacije rektora privatnih univerziteta su ukazali na neravnopravan položaj privatnih visokoškolskih institucija u odnosu javne visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini, posebno kad je u pitanju članstvo u Rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine, u kojoj nisu zastupljeni, kao što nisu zastupljeni niti u Upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Na sastanku je zaključeno da će naredni korak Ministarstva biti organiziranje zajedničkog sastanka predstavnika privatnih i javnih visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini na kojem bi se razgovaralo o problemima u oblastima visokog obrazovanja i načinima njihova rješavanja.

izvor: http://mcp.gov.ba/publication/read/ministrica-gudeljevic-napadnuta-na-sastanku-predstavnika-asocijacije-rektorskih-privatnih-univerzit

Share this post

Translate »
Menu