Poster Brcko

Konkurs za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademsku 2020/21. godini

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09 i 29/18), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 26-6/2020 od 16.05.2020. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 22-6/2020 od 14.05.2020. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademsku 2020/21. godini

I

Raspisuje se konkurs za upis studenata u akademsku 2020/21. godinu za I, II i III ciklus studija, a za sljedeće studijske programe:

 1. Ekonomski fakultet
  • I ciklus
   • Opšti smjer – broj mjesta 40;
   • Menadžment i preduzetništvo – broj mjesta 20;
   • Turizam i ekologija – broj mjesta 20, i
   • Računovodstvo i revizija – broj mjesta 30.
  • II ciklus
   • Ekonomija – opšti smjer – broj mjesta 10.
  • III ciklus
   • Ekonomija – opšti smjer – broj mjesta 5.

2.Pravni fakultet

 • I ciklus
  • Opšte pravo – broj mjesta 40;
  • Bezbjednost – broj mjesta 20, i
  • Forenzika – broj mjesta 20.
 • II ciklus
  • Opšte pravo – broj mjesta 10, i
  • Forenzika – broj mjesta 10.
 • III ciklus
  • Opšte pravo – broj mjesta 5, i
  • Forenzika – broj mjesta 5.

3.Fakultet političkih nauka

 • I ciklus
  • Politologija – broj mjesta 20;
  • Međunarodni odnosi i diplomatija – broj mjesta 20;
  • Žurnalistika i komunikologija – broj mjesta 20;
  • Javna uprava – broj mjesta 20, i
  • Socijalni rad – broj mjesta 20.
 • II ciklus
  • Politologija – broj mjesta 10, i
  • Socijalni rad – broj mjesta 10.
 • III ciklus
  • Politologija – broj mjesta 5, i
  • Socijalni rad – broj mjesta 5.

4.Pedagoški fakultet:

 • I ciklus
  • Informatika i tehnika – broj mjesta 30;
  • Vaspitač predškolskih ustanova – broj mjesta 30;
  • Razredna nastava – opšti smjer – broj mjesta 20;
  • Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole – broj mjesta 20;
  • Razredna nastava sa likovnom kulturom – broj mjesta 20;
  • Razredna nastava sa defektologijom – broj mjesta 20;
  • Psihologija – broj mjesta 20;
  • Historija – broj mjesta 10;
  • Geografija – broj mjesta 10, i
  • Matematika i fizika – broj mjesta 30.
 • II ciklus
  • Informatika i tehnika – broj mjesta 10;
  • Razredna nastava / Pedagogija – broj mjesta 30;
  • Psihologija – broj mjesta 10;
  • Historija – broj mjesta 5;
  • Geografija – broj mjesta 5, i
  • Matematika i fizika – broj mjesta 10.
 • III ciklus
  • Informatika i tehnika – broj mjesta 5;
  • Razredna nastava / Pedagogija – broj mjesta 15;
  • Psihologija – broj mjesta 5;
  • Historija – broj mjesta 5;
  • Geografija – broj mjesta 5, i
  • Matematika i fizika – broj mjesta 5.

5. Fakultet zdravstvenih nauka

 • I ciklus
  • Sestrinstvo – broj mjesta 40;
  • Fizioterapija i radna terapija – broj mjesta 40;
  • Sanitarni inženjering – broj mjesta 20;
  • Farmacija – broj mjesta 40;
  • Stomatologija – broj mjesta 20;
  • Radiologija – broj mjesta 30;
  • Menadžment u sportu – broj mjesta 20, i
  • Sportski trener – broj mjesta 20.
 • II ciklus
  • Sestrinstvo – broj mjesta 10;
  • Fizioterapija i radna terapija – broj mjesta 10;
  • Sanitarni inženjering – broj mjesta 10;
  • Farmacija – broj mjesta 10;
  • Stomatologija – broj mjesta 10;
  • Radiologija – broj mjesta 10;
  • Menadžment u sportu – broj mjesta 10, i
  • Sportski trener – broj mjesta 10.
 • III ciklus
  • Sestrinstvo – broj mjesta 5;
  • Fizioterapija i radna terapija – broj mjesta 5;
  • Sanitarni inženjering – broj mjesta 5;
  • Farmacija – broj mjesta 5;
  • Stomatologija – broj mjesta 5;
  • Radiologija – broj mjesta 5;
  • Menadžment u sportu – broj mjesta 5, i
  • Sportski trener – broj mjesta 5.

6. Tehnički fakultet

 • I ciklus
  • Arhitektura – broj mjesta 40;
  • Građevinarstvo – broj mjesta 40;
  • Geodezija – broj mjesta 40;
  • Hidrotehnika – broj mjesta 20;
  • Poljoprivreda – broj mjesta 20;
  • Inženjerska informatika – broj mjesta 40;
  • IT menadžment – broj mjesta 20;
  • Mobilne komunikacije – broj mjesta 20;
  • Dizajn i multimedija – broj mjesta 20;
  • Računarstvo i informatika – broj mjesta 20;
  • Računarske mreže i sistemi – broj mjesta 20;
  • Biomedicinsko inženjerstvo – broj mjesta 20;
  • Automatika i robotika – broj mjesta 20;
  • Elektroenergetika – broj mjesta 20;
  • Mehatronika – broj mjesta 20;
  • Industrijsko inženjerstvo – broj mjesta 20;
  • Menadžment u saobraćaju – broj mjesta 20;
  • Drumski saobraćaj – broj mjesta 30, i
  • Bezbjednost u saobraćaju – broj mjesta 20.
 • II ciklus
  • Arhitektura – broj mjesta 10;
  • Građevinarstvo – broj mjesta 10;
  • Geodezija – broj mjesta 10;
  • Hidrotehnika – broj mjesta 10;
  • Poljoprivreda – broj mjesta 10;
  • Inženjerska informatika – broj mjesta 10;
  • IT menadžment – broj mjesta 10;
  • Mobilne komunikacije – broj mjesta 10;
  • Dizajn i multimedija – broj mjesta 10;
  • Računarstvo i informatika – broj mjesta 10;
  • Računarske mreže i sistemi – broj mjesta 10;
  • Biomedicinsko inženjerstvo – broj mjesta 10;
  • Automatika i robotika – broj mjesta 10;
  • Elektroenergetika – broj mjesta 10;
  • Mehatronika – broj mjesta 10;
  • Industrijsko inženjerstvo – broj mjesta 10, i
  • Saobraćaj – broj mjesta 10.
 • III ciklus
  • Arhitektura – broj mjesta 5;
  • Građevinarstvo – broj mjesta 5;
  • Geodezija – broj mjesta 5;
  • Poljoprivreda – broj mjesta 5;
  • Inženjerska informatika – broj mjesta 5;
  • IT menadžment – broj mjesta 5;
  • Mobilne komunikacije – broj mjesta 5;
  • Dizajn i multimedija – broj mjesta 5;
  • Računarstvo i informatika – broj mjesta 5;
  • Računarske mreže i sistemi – broj mjesta 5;
  • Biomedicinsko inženjerstvo – broj mjesta 5;
  • Automatika i robotika – broj mjesta 5;
  • Elektroenergetika – broj mjesta 5;
  • Mehatronika – broj mjesta 5;
  • Industrijsko inženjerstvo – broj mjesta 5, i
  • Saobraćaj – broj mjesta 5.

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u Brčko distriktu ili entitetima BiH, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu dodiplomskih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji su planirani za upis. U suprotnom pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4):

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. rodni list;
 3. svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i
 4. dvije fotografije za indeks.

Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.

Prijave na konkurs podnose se od 1.06. do 30.09.2020. godine.

Ukoliko ne dođe do popune previđenog broja studenata u roku iz stava 3) ovog člana, Univerzitet će raspisati dodatni konkurs za prijem studenata koji će biti otvoren od 1.10. do 31.10.2020. godine.

IV

Kandidati s prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koji se upišu na prvu godinu osnovnih studija, imaju 50% popusta na ukupnu školarinu u prvoj godini.

V

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na programe stručnog osposobljavanja pri Univerzitetskom Centru za razvoj karijere i vještina, i to sljedeće:

 1. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva;
 2. Program stručnog usavršavanja iz oblasti menadžmenta u zdravstvu;
 3. Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike;
 4. Program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;
 5. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege;
 6. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe);
 7. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Ukupno trajanje programa strčnog usavršavanja iznosi između 80 i 160 sati u zavisnosti od vrste programa. Ispiti se polažu u posljednjoj sedmici svakog mjeseca tokom trajanja nastavne godine. Nakon uspješno položenih svih ispita predviđenih programom, kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju, kao i certifikat.

VI

Više informacija o upisu može se naći na web-stranici Univerziteta www.eubd.edu.ba ili na brojevima telefona 049 590 605 i 049 590 610.

Konkurs za upis studenata u 2020-2021. godinu

Translate »