IN MEMORIAM Doc. dr. Dženeta Hadžić

Tužnog srca objavljujemo vijest da je naša uvažena profesorica dr. Dženeta Hadžić nakon teške bolesti preminula dana 26.06.2019. godine.

Profesorica Dženeta Hadžić bila je veoma uvažena od strane kolektiva Evropskog univerziteta i studenata. Posebno se isticala svojim ozbiljnim pristupom naučnom radu, borbenošću, požrtvovanošću, kao i spremnošću da pomogne i sasluša. Ostavila je neizbrisiv trag i svojim preranim odlaskom ostavila je veliku prazninu za sobom.

Doc. dr. Dženeta Hadžić završila je Gimnaziju „Meša Selimović” Tuzla. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine stekla je zvanje diplomirani pravnik, a akademsku titulu magistra društvenih nauka iz područja prava stekla je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranila je na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta 2018. godine i stekla akademsko i naučno zvanje doktor pravnih nauka. Obavljala je funkciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Tuzli, a ranije se, između ostalog, bavila advokaturom, zatim je obavljala dužnost kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli, kao i stručnog saradnika u Opštinskom sudu u Tuzli. Učesnik je brojnih konferencija naučnog karaktera i autor nekoliko naučnih radova i jedne monografije.

Posljednji ispraćaj je u subotu 29.06.2019. godine u 16 sati  ispred Komemorativnog centra Tuzla a ukop je na groblju Bukovčići Tuzla.

Translate »