Doc. dr Šemsudin Dervić – rezultati ispita

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Projektni menadžment
024/19-OSE    7/D
003/18-MP 8/C
008/18-RR 7/D

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Menadžment u trgovini
019/19-MP    8/C

Translate »