Evropski univerzitet Brčko distrikt

Doc. dr Šemsudin Dervić – rezultati ispita

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Projektni menadžment
024/19-OSE 7/D
003/18-MP 8/C
008/18-RR 7/D

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Menadžment u trgovini
019/19-MP 8/C

Share this post

Translate »