Evropski univerzitet Brčko distrikt

Brčko : 10 godina Evropskog univerziteta

Evropski univerzitet u Brökom proslavio je danas desetogodiünjicu uspješnog rada i postojanja, tim povodom održana je svečana akademija na kojoj je rečeno da je Univerzitet prošao brojne poteškoće u naporima za afirmaciju nauke i visokog obrazovanja. U proteklih deset godina rada i postojanja, ovaj univerzitet je imao 2065 svršenih studenata, 235 magistranata i 52 doktoranta na šest fakulteta.

Izvor :

https://www.ebrcko.net/vijesti/vijesti-brcko/73256-brcko-10-godina-evropskog-univerziteta-video.html?fbclid=IwAR2M6vHcKD3WjB-0TWecT5DNVIZb5G5lV2eoPcjvmsda8P6Y3oiwx0HUoQs

Share this post

Translate »