Rezultati usmenog ispita iz matematike rađenog – 05.02.2019.god

REZULTATI USMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 5.02.2019.

MATEMATIKA III

1. 013-18/AR 8

2. 013-18/M I F 8

3. 003-17/AR 7

4. 011-17/AR 7

5. 019-18/M I F 7

6. 036-17/AR 6

7. 002-18/M I F 5

8. 029-17/GGE 5

9. 008-17/GGE 5

10. 023-17/AR 5

11. 031-18/GGE 5

12. 035-18/M I F 5

13. 002-17/GGE 5

14. 027-16/AR 5

15. 001-18/M I F 5

16. 030-17/AR 5

MATEMATIKA I MATEMATIKA I

1. 008-18/DS 7

2. 006-18/INI 7

3. 032-18/AR 7

4. 025-18/GGE 7

5. 017-18/GHT 7

6. 042-18/RNO 7

7. 003-18/VPU 7

8. 003-18/MP 6

9. 009-18/VPU 5

10. 002-18/BS 5

11. 001-18/DS 5

12. 001-18/0SE 5

13. 014-18/AR 5

14. 008-18/GGE 5

15. 012-18/AR 5

16. 016-18/RNO 5

17. 008-18/RNO 5

18. 028-18/RNO 5

Upis ocjena u utorak 12.2.2019. god u 16 30 h

Katedra za matematiku

Brčko 6.2.2019-god