Rezultati prve parcijale Biologija sa humanom genetikom 16.4.2019.godine

Red broj Broj indeksa Prva parcijala

16.4.2019.

1. 009-18-FT 4,5
2. 022-18-FT 3
3. 026-18-FT 1
4. 028-18-FT 1
5. 036-18-RA 11,5
6. 008-18-FA 9
7. 019-18-S 4,5
8. 012-18- 1
9. 010-18-S 5
10. 007-18-FT 2
11. 044-18-FT 0
12. 040-18-FT 5
13. 024-18-FT 11,5
14. 013-18-FT 11,5
15. 004-18-FT 4
16. 027-18-FT 8,5
17. 017-18-FT 9
18. 042-18-FA 7,5
19. 021-18-FA 5,5
20. 001-18-S 5,5
21. 023-18-FT 4,5
22. 006-18-RA 7,5
23. 031-18-S 11
24. 003-18-ST 10
25. 030-18-S 11,5
Translate »