Rezultati pismenog ispita iz matematike rađenog 16.07.2019 godine

MATEMATIKA III

1. 041/18- GGE 72 B

MATEMATIKA

1. 016/18-DS 55

2. 014/18-OSE 72

3. 007/18-INI 55

4. 005/18-RR 60

MATEMATIKA I

1. 003/18-GHT 6O

MATEMATIKA II

1. 012/18-AR 62

2. 005/18-GGE 87

3. 006/18-GGE 55

Metodika nastave matematike

1. 037/18-MiF 55 bodova

Usmeni dio ispita je u utorak 23.7.2019. god u 16 h

Katedra za Matematiku

Brčko, 20.7.2019. god.

Translate »