Rezultati pismenog ispita iz matematike – 29.01.2019.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 29.01.2019.

MATEMATIKA III

 1. 029-17/GGE 60 BODOVA
 2. 008-17/GGE 63
 3. 013-18/AR 64
 4. 032-17/AR 60
 5. 013-18/M I F 80
 6. 003-17/AR 60
 7. 011-17/AR 80
 8. 023-17/AR 80
 9. MIRZA PLEČIĆ 70
 10. 019-18/M I F 60
 11. 031-18/GGE 60
 12. 035-18/M I F 80
 13. 002-17/GGE 60
 14. 027-16/AR 60
 15. 001-18/M I F 60
 16. 036-17/AR 80
 17. 026-17/M I F 60
 18. 002-18/M I F 80

MATEMATIKA I MATEMATIKA I

 1. 008-18/DS 58
 2. 006-18/INI 85
 3. 002-18/BS 56
 4. 003-18/MP 55
 5. 001-18/DS 55
 6. 001-18/0SE 55
 7. 014-18/AR 55
 8. 008-18/GGE 55
 9. 032-18/AR 58
 10. 012-18/AR 55
 11. 025-18/GGE 62
 12. 017-18/GHT 62
 13. 016-18/RNO 75
 14. 008-18/RNO 74
 15. 042-18/RNO 58
 16. 028-18/RNO 90
 17. 003-18/VPU 66
 18. 009-18/VPU 55

 

 

Translate »