Rezultati ispita – prof. dr Jasminka Sadadinović

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE OD 10.09.2019.G.

 

RED.BR. BROJ INDEKSA OCJENA
1 030/17-FA 5

 

REZULTATI ISPITA IZ OBLIKOVANJA LIJEKOVA OD 10.09.2019.G

RED. BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 OO9/15-FA 7
2 119/15-FA 5
3 022/15-FA 5
4 112/15-FA 6
5 028/17-FA 6

 

 

BRČKO, 17.09.2019.                                                                           PREDMETNI NASTAVNIK:

 

Prof:dr.Jasminka Sadadinović

Translate »