Rezultati ispita – prof. dr Jasminka Sadadinović

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE OD 10.09.2019.G.

 

RED.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1030/17-FA5

 

REZULTATI ISPITA IZ OBLIKOVANJA LIJEKOVA OD 10.09.2019.G

RED. BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1OO9/15-FA7
2119/15-FA5
3022/15-FA5
4112/15-FA6
5028/17-FA6

 

 

BRČKO, 17.09.2019.                                                                           PREDMETNI NASTAVNIK:

 

Prof:dr.Jasminka Sadadinović

Menu