Rezultati ispita – prof. dr Jasminka Sadadinović

 

REZULTATI ISPITA IZ PRIRODNIH LJEKOVITIH SUPSTANCI ODRŽANOG 19.03.2019.G.

 

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 028/17-FA 8

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJEODRŽANOG 19.03.2019.G.

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 004/17-MRFA 5

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ DIZAJNIRANJA I SINTEZE LIJEKOVAODRŽANOG 19.03.2019.G.

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 004/17-MRFA 6
2 005/17- MRFA 7

 

 

DATUM:21.03.2019.G.                                                            PREDMETNI NASTAVNIK;

 

                                                                                          Prof.dr. Jasminka Sadadinović

Translate »