Rezultati ispita – Organska hemija i Farmakologija sa toksikologijom

 

REZULTATI ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE ODRŽANOG 18.06.2019

 

REDNI BROJ BR. INDEKSA OCJENA
1 053/17-FA 5
2 025/18-FA USMENO

 

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 18.06. 2019.

REDNI BROJ BR.INDEKSA OCJENA
1 004/17-FT 7
2 032/17-FT 8
3 019/18-S 6
4 030/18-S 6
5 024/17—FA 6
6 009/17-FT 8
7 057/18-FT 8
8 013/17-FT 7
9 003/17-FA 6
10 014/17-FA 7
11 063/18-S 7
12 001/18-S 7
13 053/17-FA 7
14 041/18-S 5
15 002/17-RA 5
16 008/17-RA 6
17 003/17-FT 7
18 102/15-FT 7
19 011/17-FT 7
29 019/17-FT 7
21 031/18-S 7
22 018/17-RA 5

 

DATUM: 24.06.2019.                                                                                        PREDMETNI NASTAVNIK:

 

Prof.dr. Jasminka Sadadinović

Translate »