Rezultati ispita – Organizacija zdravstvenih ustanova

 1. 061/18-FA – 8
 2. 060/16-S – 8
 3. 008/16-RA – 10
 4. 052/17-FA – 10
 5. 030/16-RA – 9
 6. 058/16-S – 9
 7. 035/16-S – 8
 8. 065/18-S – 5
 9. 010/17- FT – 8
 10. 043/16-FT – 7
 11. 023/16-FT -7
 12. 015/14-FT – 7
 13. 067/16-FT -9
 14. 065/15-ST -9
 15. 003/16-ST – 9
 16. 007/16-ST – 9
 17. 046/16-ST – 9
Translate »