Rezultati ispita – katedra za matematiku

Rezultati pismenog ispita iz matematike rađenog 24.09.2019 godine

MATEMATIKA III

1. 028/18-GGE 60 Bodova

MATEMATIKA

1. 013/18-DS 60

2. 008/18- RP 62

MATEMATIKA I

1. 016/18-GGE 65

MATEMATIKA II

1. 041/16- MiF 55

2. 024/18-AR 55

3. 025/18-GGE 55

Geometrija

1. 015/16-MiIF 55

RREZULTATI USMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 24.09.2019. GODINE

MATEMATIKA II

1. 007/18-GGE 7(sedam)

2. 004/18-GRO 7(sedam)

1. 018/18-GRO 5(pet)

2. 014/18- AR 5(pet)

3. 037/18-GGE 5(pet)

MATEMATIKA

4. 010/18-INI 5(pet)

5. 005/18-RR 5(pet)

6. 011/18-RR 5(pet)

Usmeni dio ispita u utorak 1.10.2019. god. u 16 h

Katedra za matematiku

Brčko, 27.9.2019. god

Translate »