Prof. dr Jasminka H.Halilović – rezultati ispita

Prof. dr Jasminka H.Halilović – rezultati ispita

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT

REZULTATI SA ISPITA OD 12.1.2022.GODINE. UPIS OCJENA I UVID U RADOVE ODRŽAT ĆE SE 21.2.2022. NAKON ISPITA.

 Broj indeksa1.parc2.parcKol.Semin.radZavršni 12.1.2022.UKUPNO BODOVAOCJENA
 035-19-FA  
2.033-20-S1510151534899
3.011-20-S10151015+15329710
4. 029-20-S 3 1521  
5.003-20-S1515151532929
6.021-20-S10 1512  
7.001-20-ST15   
8.017-20-SI   15   
9.030-20-SI   15   
10.018-20-S155 1015  
11.023-20-S10  106  
12.018-20-S    0  
13.031-20-S    15  
14.027-20-S    17  

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM (POLJOPRIVREDNI FAKULTET)

  1. 002-19-PO    OCJENA    OSAM (8)
  2. 022-19-PO    OCJENA    ŠEST  (6)
  3. 015-19-PO    OCJENA    SEDAM (7)

OSNOVI FORENZIČKE BIOLOGIJE (PRAVNI FAKULTET, ODSJEK FORENZIKA)

  1. 011-21-FO    OCJENA    SEDAM (7)

Share this post

Translate »
Menu