Prof. dr Anka Bulatović – rezultati ispita

Bankarstvo

  1. 019/18-RR – 6
  2. 020/18-RR – 6
  3. 010/18-RR – 6
  4. 024/18-RR – 8

Računovodstveni informacioni sistemi

  1. 019/18-RR – 6

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

  1. 030/18-GPAŽ – 7
Translate »