Evropski univerzitet Brčko distrikt

Predispitne obaveze i rezultati druge parcijale Biologija sa humanom genetikom 21.5.2019

Red broj Broj indeksa Prva parcijala

16.4.2019.

Druga parcijal

21.5.2019.

SEM.

RAD

AKTIV

NOST

ZAVRŠNI

ISPIT

1. 009-18-FT 4,5        
2. 022-18-FT 3        
3. 026-18-FT 1        
4. 028-18-FT 1        
5. 036-18-RA 11,5 4,5 20 5  
6. 008-18-FA 9 10,5 20 5  
7. 019-18-S 4,5 6,5 10    
8. 012-18- 1 7 10 5  
9. 010-18-S 5 4,5 15 5  
10. 007-18-FT 2        
11. 044-18-FT 0 3,5      
12. 040-18-FT 5 4 10 5  
13. 024-18-FT 11,5 6,5 10 5  
14. 013-18-FT 11,5 3,5 20 5  
15. 004-18-FT 4 8 15 5  
16. 027-18-FT 8,5 5,5 20 5  
17. 017-18-FT 9        
18. 042-18-FA 7,5 6,5 20 5  
19. 021-18-FA 8 10 15 5  
20. 001-18-S 5,5 7,5 20    
21. 023-18-FT 4,5 0      
22. 006-18-RA 7,5 2      
23. 031-18-S 11 6,5 5 5  
24. 003-18-ST 10        
25. 033-18-FT   1      
26. 063-18-   3 10    
27. 030-18-S 11,5 7,5 20 5  
28.       20    
29.       20 5  
30.            
31.            

Evropski Univerzitet Brčko, Brčko distrikt

Predispitne obaveze i rezultati druge parcijale Biologija sa humanom genetikom 21.5.2019

Fakultet zdravstvenih nauka

Share this post

Translate »
Menu