Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Haska akademija

Poziv na Hašku akademiju međunarodnog prava

Odjelu za obarzovanje Vlade Brčko distrikta BiH proslijeđen je mail Ministarstva civilnih poslova, kojim se pozivaju studenti na Hašku akademiju međunarodnog prava, II ciklus zimskih predavanja, u Hagu, 6-24.januar 2020. godine. Dopis je Ministarstvu dostavila ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Holandiji.

Ciklus je namijenjen studentima koji su završili najmanje 4 (četiri) godine studija u koje je bio uključen predmet međunarodno pravo ili studenti koji su završili trogodišnji studij, takođe sa predmetom međunarodno pravo. Cijena pohađanja ovog ciklusa je 1.100 eura, uz mogućnost stipendiranja. Svi podaci o ciklusu kao i formulari za podnošenje prijave dostupni su na internet stranici www.hagueacademy.nl

Rok za podnošenje prijava svih učesnika je do 31. avgusta 2019. godine, dok je rok za podnošenje zahtjeva za stipendiranja učešća u programu do 31. jula 2019. godine.

Prijave se podnose direktno organizatoru i isključivo elektronskim putem na naevedenu adresu.

Haska akademija
Haska akademija
Translate »