Naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”


Evropski univerzitet Brčko distrikta i Evropski univerzitet Kallos Tuzla stali su iza organizacije petog Međunarodnog naučnog skupa na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”. Na ovom skupu svoje radove su prezentovali stručnjaci iz BiH i inostranstva.

Organizatori su istakli da tema koja je obrađena na ovom skupu nije bila naučni problem od raspada Jugoslavije. Rad i stvaralaštvo su  postali marginalna tema  te je njihov stav da je krajnje vrijeme da se ovakva situacija krene mijenjati.

“Da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika što smo i učinili” rekoa je prof.dr. Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH.

Učešće na ovom naučnom skupu uzeli su stručnjaci iz BiH, Rusije, Bjelorusije, Grčke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Njihovi radovi su stub zbornika koji je objavljen, a svaki od njih tretira pomenutu temu iz svog ugla djelovanja.

“Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada i smatraju da se nazadovalo” rekoa je prof.dr. Kiril Ševčenko, Minsk, Bjelorusija.

“Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon to što će jednoga dana ući  u Evropsku uniju nego da su važan dio nje. Bavio sam se istorijom a Bosna je nekada bila dio Austro-ugarske monarhije. Kao što je Konfucije rekao “Ispričaj mi tvoju istoriju, ja ću tebi tvoju budućnost pokazati”. Smatram da je tu BiH na jako dobrom i pozitivnom putu” dodao je Volgang Rorbah, akademik Evropske akademije Salzburg.

Rad ovog akademika, usmjeren  na zdravstvenu ekonomiju a tretira veće ulaganje u zdravstvo s aspekta produženja ljudskog vijeka,  samo je jedan u nizu objavljenih u zborniku i jedan u nizu prezentovanih na ovom Međunarodnom naučnom skupu.