Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati ispita

Red brojBroj indeksa2.12..2019.

TEST

SEM.

RAD

AKTIV

NOST

ZAVRŠNI

ISPIT

9.7.2019.

UKOCJ
1.019-18-S14155   
2.030-18-S12155   
3.026518-SI12155   
4.005-17-FA12 5   
5.012-18-ST11155   
6.010-18-S12155   
7.041-18-S12 5   
8.034-19-FA15155   
9.047-19-S14 5   
10.001-18-S14155   
11.031-18-S13155   
12.063-18-14155   
13.024-17-FA14 5   
14.T.M. 155   
15.M.S. 155   

PREDISPITNE AKTIVNOSTI ZA MIKROBIOLOGIJU SA PARAZITOLOGIJOM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) ŠKOL.2019/20.GODINA

PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF.

U BRČKOM, 9.12.2019.

Translate »
Menu