Evropski univerzitet Brčko distrikt

Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati ispita

Red broj Broj indeksa 2.12..2019.

TEST

SEM.

RAD

AKTIV

NOST

ZAVRŠNI

ISPIT

9.7.2019.

UK OCJ
1. 019-18-S 14 15 5      
2. 030-18-S 12 15 5      
3. 026518-SI 12 15 5      
4. 005-17-FA 12   5      
5. 012-18-ST 11 15 5      
6. 010-18-S 12 15 5      
7. 041-18-S 12   5      
8. 034-19-FA 15 15 5      
9. 047-19-S 14   5      
10. 001-18-S 14 15 5      
11. 031-18-S 13 15 5      
12. 063-18- 14 15 5      
13. 024-17-FA 14   5      
14. T.M.   15 5      
15. M.S.   15 5      

PREDISPITNE AKTIVNOSTI ZA MIKROBIOLOGIJU SA PARAZITOLOGIJOM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) ŠKOL.2019/20.GODINA

PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF.

U BRČKOM, 9.12.2019.

Share this post

Translate »