Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Trgovačkim društvom Alhidada

Pismo zahvalnosti počasnog doktora Evropskog univerziteta Hans-Peter Wilke-a.Prof-WIlke

Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za sport i turizam Univerziteta Educons u Novom Sadu.

Ugovor Fakultetom za sport i turizam 1Ugovor Fakultetom za sport i turizam 2

Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu

Ugovor-Tivat

Pozivnica za međunarodnu naučnu konferenciju na temu “RUSKA-BJELORUSKA-UKRAJINSKA GRANICA : PROBLEMI SARADNJE U KONTEKSTU SOCIJALNO-KULTURNOG PROSTORA”

Doc1

Pozivnica na IV međunarodnu naučnu konferenciju na temu Actual problems of law and management“, koju organizuje Institut zakonodavstva i rukovodstva Ruske policijske asocijacije u Tuli

Pozivnica IV medjunarodna konferencja 001 Pozivnica IV medjunarodna konferencja 002 Pozivnica IV medjunarodna konferencja 003

SARADNJA SA AKADEMIJOM FUDBALA

Vladimir Jorga

Evropski univerzitet zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa visokom strukovnom školom Akademija fudbala iz Beograda. Direktor Akademije je prof. dr. Stefan Ilić. Predsjednik Savjeta Akademije je prof. dr. Vladimir Jorga, univerzitetski profesor sportske medicine, pionir karatea SFR Jugoslavije i osnivač Jugoslovenskog tradicionalnog karatea, nosilac crnog pojasa (Šihan 9. dan).

Ugovor o akademskoj saradnji sa Akademijom fudbala I 001Ugovor o akademskoj saradnji sa Akademijom fudbala II 001

POTPISAN NOVI UGOVOR O SARADNJI

sam_0287Evropski univerzitet je dana 5.06.2014. godine potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru. Cilj potpisivanja ugovora je da se studentima sa područja Vukovara, Osijeka, Vinkovaca i drugih okolnih mjesta olakša komunikacija sa Evropskim univerzitetom, a sve imajući u vidu da sa ovih prostora na Evropskom univerzitetu studira preko 400 studenata. Dogovoreni su konkretni oblici saradnje, koji bi bili u obostranom interesu. Ugovor je u ime Evropskog univerziteta potpisao dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Upravnog odbora. Ispred Evropskog univerziteta bili su prisutni još i prof. dr. Mirko Kulić, prorektor Evropskog univerziteta, i prof. dr. Rudika Gmajnić, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka. Ispred Srpskog kulturnog centra ugovor je potpisao gospodin Svetislav Mikerević, direktor Centra. Potpisivanju ugovora su prisustvovali: dr. Vojislav Stanimirović, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke; prof. Dragan Crnogorac, saborski zastupnik i predsjednik Zajedničkog vijeća opština; prof. Slobodan Živković, predsjednik Odbora za obrazovanje; Đorđe Čurčić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije; Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije; Srđan Milaković, dogradonačelnik grada Vukovara; Živorad Simić, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru; Stanko Vukosavljević, presjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, kao i direktori škola Vesna Vujić, Ljubica Vukajlović i Tatjana Lukić.

 

 

 

PREDSTAVNICI KORPORACIJE HEYU LEISURE HOLIDAYS CORPORATION U POSJETI EVROPSKOM UNIVERZITETU

 

 

Na sastanku održanom 19.04.2014. godine rukovodstvo korporacije HEYU LEISURE HOLIDAYS CORPORATION iz Kine, grad Xiamen, je izrazilo namjeru da uspostavi međunarodnu saradnju sa našim Univerzitetom.

 

Tom prilikom je okvirno dogovoreno da se vrši razmjena svršenih studenata Evropskog univerziteta, koji mogu da rade u Kini i do dvije godine. Zavisno od performansi, moći će da grade karijeru u toj firmi na prostoru Evrope po proteku dvije godine. Uslovi su diploma Evropskog univerziteta iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta, informatičkih nauka, građevinarstva ili arhitekture i poznavanje engleskog jezika. Predstavnici ove firme su isatkli da će godišnje primati oko 60 osoba navedenih profila, kao i da će imati obezbijeđen smještaj i plaćene avionske karte, dok će početna plata biti od 900,00 € i više.

 

Obavještavamo zainteresovane da će više informacija o ovom projektu biti objavljeno nakon zaključenja konačnog ugovora.

 

20140419 10245420140419 111326

 

 

1904

Zaključen Sporazum o saradnji sa Visokom školom za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti “BALTAZAR ADAM KRČELIĆ” u Zaprešiću.

Sporazum o saradnji sa visokom školom Baltazar Adam Krčelić 1 001Sporazum o saradnji 2 sa visokom školom Baltazar Adam Krčelić 001Sporazum o saradnji 3 sa visokom školom Baltazar Adam Krčelić 001Sporazum o saradnji 4 sa visokom školom Baltazar Adam Krčelić 001Sporazum o saradnji 5 sa visokom školom Baltazar Adam Krčelić 001

Zaključen Sporazum o saradnji između Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Prvog privatnog univerziteta – FON iz Skoplja

Ugovor sa FON om Skoplje IUgovor sa FON om Skoplje II

Ugovor o naučnoj saradnji između Instituta zakonodavstva i rukovodstva Ruske policijske asocijacije i Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

 

Ugovor o saradnji engl IZR 001Ugovor o saradnji IZR 001 1

 

Saradnja sa Austrijskim Univerzitetima

Njemačka agencija «Deutsche welle» objavila je spisak Univerziteta iz Bosne i Hercegovine koji se priznaju u Austriji, a sa ponosom ističemo da je među priznatima i Evropski univerzitet Brčko distrikta. Naši studenti tako imaju mogućnost, ukoliko žele, da nastave studij na srodnim fakultetima u ove dvije države, odnosno da se ravnopravno uključe na tržište rada i traže posao sa diplomom našeg Univerziteta. Drugim riječima, student/studentkinja sa bilo koje godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta mogu nastaviti školovanje u ove dvije evropske države, odnosno nastaviti master i doktorske studije.

»» ACUNS Academic Council on the United Nations System

»» Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, Generalsekretär

»» Dr. Arnold Kammel Donau Universität Krems, Department für Europäische

»» Integration und Wirtschaftsrecht, Zentrum für Europäische

»» Integration Hochschulliga für die Vereinten Nationen UNYSA-AFA,

»» Präsident Michael F. Pfeifer, Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten

»» Nationen ÖGAVN, Präsident Dr. Wolfgang Schüssel, University of Applied Sciences/Fachhochschule des bfi Wien

»» University of Applied Sciences/Fachhochschule Burgenland

»» Webster University Vienna, Dir. Arthur Hirsh

»» Landesverteidigungsakadenie Institut für Strategie und Sicherheitspolitik (ISS)

0001000200030004


CALIFORNIA UNIVERSITY FCE

Studenti koji završe studije na Evropskom univerzitetu mogu da nastave školovanje u SAD-u na osnovu izvršene evaluacije diplome.

California University