Međunarodna saradnja

Ugovor o međunarodnoj saradnji između Evropskog univerziteta Brčko i “AAB College” fakulteta fizičke kulture i sporta u Prištini

Ugovor-o-saradnji-AABCollege

Potpisan ugovor sa Gideon Robert University Lusaka Zambia

Potpisan ugovor sa Domatec GmBH

Domatec

Potpisan ugovor o saradnji sa Uralskim državnim medicinskim univerzitetom iz Jekaterinburga

Evropski univerzitet Brčko distrikt postigao je još jedan značajan međunarodni uspjeh na polju stručno-naučne saradnje. Potpisan je Ugovor o saradnji sa jednim od najznačajnijih Univerziteta u Ruskoj federaciji koji obrazuje budući medicinski kadar. Radi se o Uralskom državnom medicinskom univerzitetu iz Jekaterinburga, grada na Uralu, poznatom po značajnim naučnim dostignućima. Univerzitet ima u svom sastavu Medicinsku …

Potpisan ugovor o saradnji sa Uralskim državnim medicinskim univerzitetom iz Jekaterinburga Read More »

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji

Dom zdravlja “Medigroup Jedro” i Dom zdravlja “Medigroup dr Ristić” zaključili su ugovore o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Evropskim univerzitetom Brčko distrikt. Ugovor sa Domom zdravlja “Mediogoup Jedro” Ugovor sa Domom zdravlja “Medigroup dr Ristić”

Milos-klinika

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta Brčko i Miloš klinike

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji zaključen dana 26.03.2018. godine, između Evropskog univerziteta Brčko i Miloš klinike – Specijalne klinike za oftamologiju. Ugovor-EUBD-i-Milos-klinike

Medigroup

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta Brčko i Opšte bolnice Medigroup

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji zaključen dana 26.03.2018. godine, između Evropskog univerziteta Brčko i Opšte bolnice Medigroup Ugovor

Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd

Evropski univerzitet Brčko distrikt zaključio je dana 20.02.2018. godine ugovor o saradnji sa Institutom za nuklearne nauke “Vinča” Beograd pri Univerzitetu u Beogradu. Institut za nuklearne nauke „Vinča” osnovan je 1948. godine kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama – fizici, hemiji i biologiji. Zadatak da osnuje institut dobio je profesor …

Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd Read More »

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Trgovačkim društvom Alhidada

Pismo zahvalnosti počasnog doktora Evropskog univerziteta Hans-Peter Wilke-a

Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za sport i turizam Univerziteta Educons u Novom Sadu.

Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu

Vladimir Jorga

Evropski univerzitet zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa visokom strukovnom školom Akademija fudbala iz Beograda

Evropski univerzitet zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa visokom strukovnom školom Akademija fudbala iz Beograda. Direktor Akademije je prof. dr. Stefan Ilić. Predsjednik Savjeta Akademije je prof. dr. Vladimir Jorga, univerzitetski profesor sportske medicine, pionir karatea SFR Jugoslavije i osnivač Jugoslovenskog tradicionalnog karatea, nosilac crnog pojasa (Šihan 9. dan).    

Evropski univerzitet je potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru

Evropski univerzitet je dana 5.06.2014. godine potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru. Cilj potpisivanja ugovora je da se studentima sa područja Vukovara, Osijeka, Vinkovaca i drugih okolnih mjesta olakša komunikacija sa Evropskim univerzitetom, a sve imajući u vidu da sa ovih prostora na Evropskom univerzitetu studira preko 400 studenata. Dogovoreni su …

Evropski univerzitet je potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru Read More »

20140419 102454

PREDSTAVNICI KORPORACIJE HEYU LEISURE HOLIDAYS CORPORATION U POSJETI EVROPSKOM UNIVERZITETU

Na sastanku održanom 19.04.2014. godine rukovodstvo korporacije HEYU LEISURE HOLIDAYS CORPORATION iz Kine, grad Xiamen, je izrazilo namjeru da uspostavi međunarodnu saradnju sa našim Univerzitetom. Tom prilikom je okvirno dogovoreno da se vrši razmjena svršenih studenata Evropskog univerziteta, koji mogu da rade u Kini i do dvije godine. Zavisno od performansi, moći će da grade karijeru u toj firmi …

PREDSTAVNICI KORPORACIJE HEYU LEISURE HOLIDAYS CORPORATION U POSJETI EVROPSKOM UNIVERZITETU Read More »

Translate »
Menu