Maksilofacijalna hirurgija – rezultati ispita

Pismeni dio ispita polozili:
1. 001/15-ST
2. 041/15-ST
3. 016/18-ST
4. 057/15-ST
5. 014/18-ST
6. 046/15-ST
7. 092/15-ST
8. 045/15-ST
9. 007/15-ST

Pismeni dio ispita nisu polozili
1. 018/15-ST

Zavrsni dio ispita u redovnom terminu kao i pismeni ispit za one sto nisu polozili ili pristupili ispitu.