IX Internacionalni kongres doktora medicine Republike Srpske

Profesor EUBD i EU „Kallos“ Tuzla Branimir Marjanović aktivno je učestvovao na IX Internacionalnom kongresu doktora medicine Republike Srpske , održanom pred kraj 2018.god u Tesliću.

Kongres je organiziran kao međunardni skup eminentnih stručnjaka iz područja onkologije, ginekologije i kirurgije. Učestvovali su stručnjaci iz 17 Evropskih država i EMSE ( European medical students, Association ).

Prof. dr Branimir Marjanović uspješno je prezentirao naš Univerzitet i održao zapaženo predavanje na temu: Benign tumor with malignant clinical pictures.

Nakon Kongresa izdana je publikacija- zbornik sažetaka u organizaciji Southeast European Medical forum.