Doc.dr Zoran Petrović – rezultati ispita

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

  • 015/14-FT – 5
  • 023/16-FT – 6

Ergonomija i medicina rada

  • 015/14-FT – 6

 

Translate »