Evropski univerzitet Brčko distrikt

Logo color mali

Diploma Evropskog univerziteta Brčko distrikt priznata i nostrificirana u Norveškoj

Studentica koja je studirala i završila četvorogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu, smjer „ Razredna nastava sa defektologijim” , 240 ECTS bodova uspješno je nostrificirala diplomu u Norveškoj i stekla uslove za početak rada u Norveškoj. Značaj ove nostrifikacije tim je veći što se radi o izuzetno osjetljivom području rada: rad sa školskom djecom i defektologija. Svaka država ovu djelatnost posebno kontrolira i ima razrađen sustav mjera zaštita da u rad sa djecom ne bi ušle nekompetentne osobe. Više

Dakle je studiranje na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt ocijenjeno kao kompetentno da bi naši svršeni studenti mogli raditi i najzahtjevnije poslove.

Procjenu i odobrenje za rad je izvršilo Norveško nezavisno tijelo NOKUD. Više

I ova nostrifikacija, pored već mogobrojnih u različitim evropskim državama daje nam za pravo da vjerujemo onome što radimo i da je naš put i način rada ispravan. Uređene države prepoznaju našu kvalitetu i nadamo se da će to uskoro učiniti i birokratizirani sustavi koji služe sebi samima, ne vodeći računa o mladim ljudima i njihovim potrebama.

Share this post

Translate »