Crnogorskim sudijama dodijeljena priznanja – Zlatne plakete za Vučkoviće


Predstavnicima Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, crnogorskim sudijama prof. dr Branku Vučkoviću  i prof. dr Vesni Vučković, Evropski univerzitet Brčko -Distrikt  i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzzla, 7. aprila dodijelili su zlatne plakete za poseban doprinos razvoju nauke krivičnog prava.

Plakete su im na Plenarnoj sjednici uručili rektori ovih univerziteta akademik prof. dr Zoran Milošević i akademik prof. dr Nedeljko Stanković.

Vučkovići su istovremeno učestvovali na petom Međunarodnom naučnom skupu koji je, na temu ” Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, održan na Evropskom univerzitetu u Brčkom. Tom prilikom, a na poziv organizatora, oni su podnijeli svoj zajednički referat na temu “Zaštita intelektualne svojine – krivičnopravni i građanskopravni aspekt”.

Tema skupa je obuhvatila sva naučna polja koja obrađuju  pojedine aspekte rada i stvaralaštva. Učesnici su se saglasili da je tema rada i stvaralaštva bila dugo zapostavljena, te da iako je na području Balkana došlo do značajnih promjena (deindustrijalizacije, iseljavanja stanovništva itd), ovaj prostor bilježi i stalne tendencije da se radom i stvaralaštvom dokaže i odupre besmislu, kako u sportu, tako i na polju kulture i proizvodnje,

Na skupu je ukazano na novo sagledavanje rada i stvaralaštva, ali je urađen i svojevrsni “inventar” po ovom pitanju; što se, koliko i kako radilo u proteklom periodu i kakve nas promjene očekuju u budućnosti, saopštio je “Danu” Branko Vučković koji je ponovo izabran za člana naučnog odbora ovog naučnog skupa, a Vesna Vučković za člana organizacionog odbora.

Učesnici skupa, koji su organizovali ovi univerziteti Bosne i Hercegovine, bili su i eminentni profesori iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Bjelorusije, Ukrajine, Slovačke Republike, Grčke, Njemačke, Italije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. Objavljen je i Zbornik radova koji sadrži stotinu recenziranih radova koje su njihovi autori predstavili na ovom naučnom skupu.