Rezultati ispita – katedra za matematiku


Rezultati pismnog dijela ispita iz

ANALITIČKA GEOMETRIJA\\

\

Niko nije položio

1. 076/16 MF 25B\\

2. 047/16 MF 0B\\

\

MATEMATIKA II\\

Položili su:

\

1. 002/16 GHT 83B\\

2. 009/16 GGE 59B\\

3. 001/16 GRO 57B\\

4. 005/16 GRO 78B\\

5. 031/16 GRO 66B\\

6. 023/16 GRO 68B\\

7. 013/16 GGE 55B\\

Nisu položili

8. 003/16 GGE 30B\\

9. 015/16 GHT 20B\\

10. 004/16 GGE 43B\\

11. 006/16 GHT 5B\\

12. 036/15 MF 5B\\

Brčko, 20.07.2017. god.

Katedra za matematiku