Upis na Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege

Evropski univerzitet Brčko distrikt, Univerzitetski centar za za razvoj vještina i karijere raspisuje

 

K O N K U R S

za upis na Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege

 

I

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege za sticanje certifikata njegovatelja/-ice počev od 1.08.2018. godine.

II

Program obuke traje 30 dana sa fondom od 120 časova za sljedeće predmete, i to:

  • Opšti principi zdravstvene njege;
  • Njega starijih osoba;
  • Onkologija i plaijativna njega;
  • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika, i
  • Osnove medicinskog njemačkog jezika.

Nastavu prema unaprijed utvrđenom rasporedu izvode univerzitetski profesori.

Ispiti se polažu nakon odslušane nastave svakog mjeseca u unaprijed utvrđenim terminima.

III

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju, i to:

  • Ovjerene kopije svjedočanstava i diplome srednje škole;
  • Kopiju lične karte, i
  • Dokaz o uplati naknade za stručno usavršavanje u iznosu od 1.800,00 KM na račun Univerziteta (555 003 005 11 429 27).

 

IV

Nastava za polaznike kreće prvog četvrtka svakog mjeseca.

 

 

Konkurs za upis na program zdravstvene njege