Profesori i maturanti Mješovite srednje hemijske škole Tuzla u posjeti Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla je 14.03.2019. godine bio domaćin profesorima i maturantima Mješovite srednje hemijske škole u cilju uspješnije saradnje i predstavljanja Univerziteta.

Dekani fakulteta Evropskog univerziteta su predstavili studijske programe svih sedam fakulteta, uslove upisa i studiranja. Također, je predstavljen nastavni kadar Univerziteta. Naglašeno je da će kod upisa studenata u školskoj 2019/20 godini, djeca šehida i palih boraca imati besplatno školovanje u I godini, a studenti koji upišu I godinu na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu će imati smanjenu cijenu upisnine za 50%. Nakon prezentacije profesori i maturanti hemijske škole su zajedno sa dekanima fakulteta obišli kabinete za nastavu, laboratorije za vježbe i praktični rad studenata, biblioteku, kao i druge prostore Univerziteta.

U razgovorima sa direktorom i profesorima hemijske škole, bilo je riječi o svim oblicima saradnje, kao i pomoći Evropskog univerziteta u formiranju usmjerenja u okviru hemijske škole za školovanje tehničara forenzike.I ovom prilikom je istaknuto da su vrata Evropskog univerzita otvorena svaki dan budućim studentima, njihovim roditeljima, akademskoj zajednici i svim građanima, kako bi u kontaktima sa nastavnim osobljem i drugim uposlenicima Univerziteta mogli dobiti sve željene informacije.

Na kraju, gosti su pozvani da nas ponovno posjete. Istaknuto je da Evropski univerzitet Kallos tradicionalno organizuje Dan otvorenih vrata, koji će se ove godine održati 11. aprila sa početkom u 13h.

Translate »