Obavještenje za javnost 30.10.2017. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Terapija dijabetes mellitusa, kandidatkinje Anide Avdičević, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.