Obavještenje za javnost 26.07.2019. godine

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Transport opasnih materija na putnoj mreži Bosne i Hercegovine – stanje, problemi i pravci djelovanja, mr. Milanka Stančića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 10.07.2018. godine do 25.07.2019. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 365-2/19 od 26.07.2019. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 31.07.2019. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Translate »