Obavještenje za javnost 16.11.2019. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Utvrđivanje potreba i motiva za bavljenje fitnessom kao oblikom kineziološko rekreativne aktivnosti, kandidata Vladimira Varcakovića, studenta magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Translate »