Naša Superžena Vahida Djedović u Brčkom prezentovala svoj 11. naučni rad! – Radiokameleon.ba


U Brčkom je jučer održan naučni skup “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, a jedna od učesnica bila je i naša Superžena Vahida Djedović, koja je prezentovala svoj rad pod nazivom “Sreća i stvaralaštvo”.

“Budući da je krajnji cilj svakog od nas da bude sretan, a da bismo bili sretni treba da posjedujemo nekoliko komponenti od kojih je jako važna kreativnost, istraživala sam i kreativnost. Međutim, danas nam mas. mediji strahom ubijaju kreativnost i ljudi su sve više nesretni. Zato sam istraživala, na uzorku od 200 ljudi, da li je sreća povezana sa kreativnošću i da li su sretniji ljudi kreativniji. Također, istraživala sam koliko je sreća povezana sa samopoštovanjem i koliko pozitivne i lijepe riječi utječu na emocionalno raspoloženje ispitanika. Naravno, u odnosu na kontrolnu, eksperimentalna grupa je pokazala značajan napredak što se tiče kreativnosti i samopouzdanja, a samim tim i sreće, u odnosu na kontrolnu grupu”, rekla je Djedović za Kameleon.

Uključujući i ovaj, Vahida Djedović, inače psihoterapeutkinja i spisateljica napisala je ukupno 11. naučnih radova. Upoznajte našu Superženu OVDJE.