Javni poziv na dostavljanje prijava na Novinarsku akademiju 2017 – vaninstitucionalnu školu edukacije studenata/ica novinarstva koja se održava u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“


 

Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – vaninstitucionalnu školu edukacije studenat/ica novinarstva, koju BH novinari organiziraju već petu godinu. Edukativni kamp Novinarske akademije 2017  održava se u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i biće organizovan u periodu od 19. do 21. novembra u hotelu Lavina na Jahorini.
Tema praktične obuke studenata/ica i mladih novinara/ki je “Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja”, a predavači će biti istaknuti profesori novinarstva i novinarske etike, medijski profesionalci, međunarodni stručnjaci i aktivisti/ce civilnog društva. Organizator snosi troškove trodnevnog boravka u hotelu Lavina na Jahorini, kao i putne troškove dolaska i odlaska sa Novinarske akademije 2017. Za pojedinačnu prijavu na Novinarsku akademiju 2017. potrebno je:
1. popuniti online formu (https://goo.gl/forms/khR9JWqAw4nfADHJ2 ) te
2. dostaviti na email adresu milica.andrijasevic@bhnovinari.ba potvrdu sa fakulteta da ste student/ica novinarstva, komunikologije ili drugih fakulteta društvenog smjera (*Članovi Udruženja/udruge BH novinari nisu obavezni dostaviti pisma preporuke).
Upitnik i prateću dokumentaciju treba ispuniti/dostaviti najkasnije do 15. novembra 2017.
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju – telefon 033 223 818.
Sekretarijat Udruženja/udruge BH novinari