Prof. dr Radoslav Galić

Radoslav Galić

Rektor

Rektor Univerziteta i dekan Pedagoškog fakulteta
Prof. dr Radoslav Galić
+385 (0)/912246001
radoslavgalic@eubd.edu.ba

Dr.sc. Radoslav Galić rođen je 11. studenog 1942. godine u Vinjanima (otac Ciprijan, majka Pava). Oženjen, supruga Marija te otac dvoje djece. Sin Dario profesor je matematike i dr.sc. tehničkih znanosti-računarstvo. Kći Irena profesorica je matematike i mr.sc. informatike te dr.sc. tehničkih znanosti—elektrotehnika. Osnovnu školu završio je u Posušju, srednju u Požegi. Diplomirao je matematiku i fiziku na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu 1968. godine te matematiku i nacrtnu geometriju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Poslijediplomski studij, specijalizacija matematike na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, završio je 1978. godine. Poslijediplomski studij matematike završio je obranom magistarskog rada «Algebarska teorija mreža krivulja» 1981. godine, a doktorsku disertaciju s temom «Prilozi teoriji k – polumreža» obranio je 1987. godine, sve na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Translate »
Menu