Tehnički fakultet 2018-03-30T10:16:29+00:00

TEHNIČKI FAKULTET

Fakultet tehničkih nauka u Brčkom je privatni fakultet osnovan 2010. godine. Prema broju studenata na sva tri nivoa, on je danas izrastao u rekspetabilan fakultet koji ima tradiciju dugu 7 godina. On je najveći fakultet u sastavu Evropskog univerziteta Brčko distrikt.Ima 13 studijskih programa. Nastavni program je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

Pratite nas i na društvenim mrežama

/

Evropski univerzitet

Bijeljinska cesta 72-74
Brčko distrikt 76100

Telefon: 049/590-605; 049/590-610
Email: info@eubd.edu.ba
Web: eubd.edu.ba