Veze sa okruženjem, privredom i socijalnim partnerima


 1. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji -Hemijska škola Tuzla.pdf
 2. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji -JZU Banja Ilidza Gradacac.pdf
 3. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji -Alma-Ras
 4. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – JP RTV 7
 5. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – Elmoprom
 6. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – Javno preduzeće “Radio Brčko”
 7. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – Rudarski institut Tuzla
 8. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – “Kristal” d.o.o. Živinice
 9. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona
 10. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – “NNM inženjering d.o.o.” Tuzla
 11. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – PZU Ginekološka poliklinika “Korak do života”
 12. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – opština Stari Grad Sarajevo
 13. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – JP “Luka Brčko”
 14. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – opština Donji Žabar
 15. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – ZU Petković
 16. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji GIS soft
 17. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – OPŠTINA PELAGIĆEVO
 18. Zaključen ugovor sa preduzećem Metrix-inženjering doo u Tuzli radi obavljanja stručne prakse studenata Geodezije
 19. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkom saradnji
 20. Ugovor o akademskoj i poslovnoj-tehničkoj saradnji sa VMŠ Cazin
 21. Ugovor o akademskoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa apotekama Edal Eurofarm
 22. Evropski univerzitet – Hrvatska udružba obiteljske medicine
 23. Ugovor o razmjeni akademskog osoblja Evropski univerzitet Kallos Tuzla
 24. Izaberi pravi put, reci drogi ne
 25. Evropski univerzitet Brčko Distrikt i Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla zaključili su dana 21.11.2015. godine Ugovor o akademskoj, naučnoj  i poslovno-tehničkoj saradnji
 26. Ugovor o akademskoj,naučnoj o poslovno-tehničkoj saradnji Poliklinika Azabagić
 27. Ugovor o akademskoj,naučnoj o poslovno-tehničkoj saradnji Evropski univerzitet Kallos – Evropski univerzitet Brčko distrikt
 28. Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Ordinacijom za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica dr. Nusret”
 29. Evropski univerzitet Brčko i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla zaključili su dana 14.10.2015. godine Aneks ugovora o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji
 30. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – UKC Tuzla
 31. Sporazum o saradnji sa Internacionalnom policijskom asocijacijom – Regionalni klub Brčko distrikt
 32. Medjunarodno karate – budo prvenstvo
 33. Zaključen Ugovor sa JZU “Zdravstvenim centrom Brčko”
 34. Konkurs za stipendije i obavljanje prakse – Stevanović
 35. Ugovor o akademskoj saradnji Dermato-dentomedik
 36. Saradnja sa zdravstveno-estetskim centrom
 37. Sporazum o saradnji sa Centrom za njemački jezik “Glossa”
 38. Sigurna zajednica
 39. Ugovor o naučnoj saradnji između Univerziteta “Bijeljina” u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
 40. Ugovor o naučnoj saradnji između Univerziteta Sinergija u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
 41. Ugovor o naučnoj saradnji između Visoke škole “Primus” u Gradišci i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
 42. Ugovor o naučnoj saradnji između Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
 43. Ugovor o naučnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
 44. Ugovor o naučnoj saradnji između Slobomir P Univerziteta u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
 45. Ugovor o saradnji sa JZU “Zdravstveni centar Brčko”
 46. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa UKC Tuzla za akademsku 2016/17. godinu