U KOTORU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE PROFESORA EVROPSKOG UNIVERZITETA

U KOTORU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE PROFESORA EVROPSKOG UNIVERZITETA

U koncertnoj dvorani kotorske Muzičke škole “Vida Matjan” je dana 7.10.2017. godine održana promocija knjige pod nazivom Komentar krivičnog zakonika Crne Gore (četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje), čiji su autori prof.dr Ljubiša Lazarević i akademici Branko i Vesna Vučković. Organizatori ovog događaja bili su Skala radio iz Kotora i Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.

Ovo kapitalno djelo autori su posvetili prof. dr Ljubiši Lazareviću, jednom od najplodnijih učitelja krivičnog prava na području bivše Jugoslavije i koautoru prethodna tri izdanja. Djelo je izdato u ediciji štamparije „Obod” sa Cetinja, po širini i obimu zhvata 1.355 stranica, a po dubini analize krivično-pravnih normi je najobuhvatnije djelo iz oblasti krivičnog prava kod nas. Prema kazivanju recenzenata, ovo kapitalo djelo predstavlja doprinos teoriji i praksi krivičnog prava.

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković – rektor Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i potpredsjednik Evropske akademije nauke Beograd, rekao je da je posebno značajan spoj teorije i prakse. „To je rijetkost, da se u istom liku nalazi teoretičar i praktičar. U ovom slučaju je baš tako. Akademik prof. dr Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, više od 35 godina bavi se praktično krivičnim pravom, a rame uz njega i akademik prof. dr Vesna Vučković, sudija Vrhovnog suda Crne Gore“, objasnio je profesor Stanković.

Akademik Vlado Kambovski – član Akademije nauka i umjetnosti Makedonije, u svom pismu pohvalio je rad autora smatrajući da knjiga predstavlja veliki doprinos crnogorskoj kazneno-pravnoj misli, naročito unaprjeđenju prakse crnogorskih sudova i drugih institucija u borbi protiv kriminala.

Kako je kazao Veselin Vučković, državni dužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, autori nisu bježali od odgovornosti. „Koliko god da je norma jasna i cjelovita, ostaje dilema i pitanje kako razriješiti konkretnu krivičnu stvar, odnosno iz činjeničnog, izvesti pravni osnov primjenom odgovarajuće krivično-pravne norme.”

Ovo djelo biće od koristi sudijama, tužiocima, advokatima, bibliotekama pravnih fakulteta i mnogima koji se nađu u dilemi kako da tumače određenu krivično-pravnu normu. Prisutni su bili u prilici da čuju tonski zapis, odnosno obraćanje prof. dr Bora Čejovića – predsjednika Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, a govorili su još i Čedomir Radoman, predsjednik MZ Ljubotinsko Građanska, te koautori knjige – akademik Vesna Vučković – sudija Vrhovnog suda Crne Gore i profesor na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu i akademik Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i profesor na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.

Share this post

Translate »
Menu