SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA


Obavještavamo studente koji su se upisali u prvu godinu studija I, II i III ciklusa, kao i studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova, da će na Univerzitetu biti upriličen svečani prijem u njihovu čast, kao i dodjela indeksa, dana 9.10.2018. godine s početkom u 12.00 sati.

Nastava u zimskom semestru akademske 2018/19. godine počinje dana 1.10.2018. godine, a termini održavanja nastave iz pojedinih predmeta se mogu pronaći na web-stranici Univerziteta u odgovarajućim rubrikama, kao i na oglasnoj tabli Univerziteta.

Pozivamo sve studente Univerziteta, kao i njihove porodice, da sa nama zajedno, proslave početak nove akademske 2018/19. godine.

Svim studentima želimo mnogo uspjeha u novoj akademskoj godini.