Evropski univerzitet Brčko distrikt

Specijalni bilansi – rezultati ispita

Spisak studenata koji su položili ispit :

  1. 024/17-RR – 7
  2. 008/20-OSE- 7
  3. 015/20-OSE- 7
  4. 001/17-RR – 6
  5. 007/17-OSE- 9
  6. 006/17-RR – 9

Share this post

Translate »