Evropski univerzitet Brčko distrikt

Socijalni ispitni rok

PROFESORPREDMETDATUMVRIJEME
Prof.dr. Nevenka NićinOsnovi ekonomije
Makroekonomija  
Računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
12.11.2021.16.00h
Prof.dr Branko SarićMatematika I16.11.2021.16.00h
Akademik prof.dr. Nedeljko StankovićMeđunarodno krivično pravo
Krivično pravo  
11.11.2021.14.00h
Prof.dr. Boško NadovezaEkonomika preduzeća
Strategijski menadžment  
17.11.2021.12.00h
Prof.dr. Izet BandaMeđunarodna ekonomija
Korporativne finansije 
15.11.2021.12.00h
Doc.dr. Suad KeranovićPatologija  13.11.2021.12.00h
Prof.dr. Refik ĆatićOpšta psihologija  18.11.2021.13.00h
Prof.dr. Mišo KulićUvod u filozofiju
Savremena politička teorija
Istorija političkih teorija  
16.11.2021. 13.00h
Doc.dr. Milomir ČodoGrađansko procesno pravo  06.11.2021.14.00h
Doc.dr. Miro MaksimovićEkologija i zaštita životne sredine27.11.2021.10.00h
Doc.dr. Jasmina Gradaščević GubaljevićBiohemija20.11.2021. 09.00h
Prof.dr. Jasminka H.HalilovićBiologija sa humanom genetikom
Mikrobiologija sa parazitologijom  
24.11.2021.15.00h
Prof.dr. Nenad AvramovićMeđunarodno privatno pravo
Poslovno pravo
30.11.2021.11.00h
Doc.dr. Albina FazlovićUstavno pravo  16.11.2021.15.00h
Prof.dr Dragan TančićUporedna politika  13.11.2021.12.00h
Prof.dr. Faruk SinanovićRadno pravo17.11.2021.09.00h
Prof.dr. Branimir MikićBiomehanika  27.11.2021.12.00h
Prof.dr. Miodrag TojagićBezbjednost u saobraćaju
Planiranje saobraćaja
23.11.2021.13.00h
Prof.dr. Lenart ĐerđOsnovi fundiranja  19.11.2021.15.00h
Prof.dr. Zvezdan StojanovićMobilne i bežične komunikacije
WEB dizajn
Internet tehnologije
27.11.2021.10.00h
Doc.dr. Munevera OsmićEpidemiološke metode u medicini13.11.2021.16.00h
Prof.dr. Valentina BudičnčićEngleski jezik II15.11.2021.14.00h
Prof.dr. Šaćira MešalićMetodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju08.11.2021.12.30h
Doc.dr. Boro NinićMarketing   17.11.2021.15.30h
Prof.dr. Halid ŽigićOsnovi informatike  11.11.2021.14.00h
Prof.dr. Ranka Kubiček  Opšta hemija16.11.2021.13.00h
Prof.dr.Esed KarićPorodična pedagogija
Pedagoška informatika
18.11.2021.14.00h
Akademik Prof.dr. Zoran MiloševićAkademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem  23.11.2021.10.00h
Prof.dr. Kemal BrkićPravna etika15.11.2021.14.00h
Prof. dr Mladen DobrićOsnove javnog gradskog transporta putnika19.11.2021.11.00h

Share this post

Translate »