Evropski univerzitet Brčko distrikt

Sastanak u Brčkom

Brčko, 14.10.2021.godine – Delegacija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta boravila je u radnoj posjeti Odjeljenju za obrazovanje  Brčko distrikta BiH gdje su razgovarali sa šefom ovog  Odjeljenja Zoranom Bulatovićem.   Tema sastanka odnosila se usaglašavanje akata kojima se definiše potupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu sa odgovarajućim aktima Agencije. Takođe, razgovaralo se i o aktuelnim postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH.   U delegaciji Agencije bili su zamjenici direktora Stevo Škrbić i Irena Šiško i viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta Dalibor Ateljević. 

Share this post

Translate »