Rezultati ispita – prof. dr Jasminka Sadadinović

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM OD 08.09.2020.

REDNI BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1044/19-S5
2026/19-S5
3017/18-FT6
4027/18-FT5
5018/18-FT5
6023/18-FT7
7043/19-S6
8044/18-FT5
9045/19-S5
10018/17-RA6

PREDMETNI NASTAVNIK

Prof.dr. Jasminka Sadadinović

REZULTATI ISPITA IZ FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA OD 08.09.2020.

REDNI BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1112/15-FA5
2119/15-fa7
   

PREDMETNI NASTAVNIK

Prof.dr.Jasminka Sadadinović

Brčko 11.09.2020.

Translate »