Evropski univerzitet Brčko distrikt

Rezultati ispita – prof. dr Jasminka H.Halilović

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA ODRŽANOG 6.10.2021. GODINE

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

  1. 020-20-SI 22 BODA
  2. 052/19-FT4 BODA
  3. N.N.18 BODOVA
  4. 004-20-RA 22 BODA
  5. 031-20-S I.PARCIJALA 12 BODOVA

ISTRAŽIVAČKI RAD U FORENZIČKIM LABORATORIJAMA

  1. 001-18-FO USMENO

FORENZIČKA GENETIKA

  • 001-18-FO 0 BODOVA

UVID U RADOVE I UPIS OCJENA OBAVIĆE SE 3.11.2021. U 14 SATI U MALOM AMFITEATRU

Share this post

Translate »