Rezultati ispita – prof. dr Jasminka H. Halilović

  1. EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BRČKO

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA (SVI SMJEROVI)

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

BROJ INDEKSA        ZAVRŠNI ISPIT  BROJ BODOVA 1.7.2020.SEM RADPREZAKTTEKAUK. BODOCJENAZAVRŠNI ISPIT  BROJ BODOVA 20.7.2020.ZAVRŠNI ISPIT  BROJ BODOVA 7.9.2020.
043-19-S18      23 
017-19-S21      23,5 
036-19-S20      39,5 
032-19-RA22      23,5 
024-19-RA19      24 
051-19-ST       31,5 
031-19-FT       29,5 
045-19-S       23 
035-19-S       31 
023-19-RA20                1618
030-19-FT20      1214
028-19-FT18      20,514
050-19-S21      20 
018-18-FT       12 
033-18       14,527
010-19-FT22      014
008-19-FT19      19,59
026-19-S        37
043-18-FT        23

STUDENTI KOJI SU IMALI 23 BODA I VIŠE, POLOŽILI SU ZAVRŠNI TEST.

STUDENTI KOJI SU IMALI MANJE OD 23 BODA NA TESTU NISU GA POLOŽILI.

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 21.9.2020.U 13,30 SATI.

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

GENETIKA

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

  1. 016/17-PO   0  BODOVA
  2. 004/17-PO  55 BODOVA OCJENA ŠEST (6)

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 21.9.2020. U 13,30 SATI.

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

  • 016/17-PO   0  BODOVA

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 21.9.2020. U 13,30

Translate »